Sessió JGL2023/21 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de jun...

Sessió JGL2023/21 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de juny de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 06/06/2023 13:30h Publicat el: 15/06/23 12:30h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/20 Ordinària 30/05/2023

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Donar d’alta l’ampliació de la llicència de gual del carrer Girona, 2

2.2 Aprovar donar de baixa la llicència de gual corresponent a l’habitatge situat carrer Sant Llorenç, 53

2.3 Donar d’alta la llicència de gual corresponent al carrer Salvador Espriu, 20

2.4 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA2100057, C. Conca de Barberà núm. 15-17

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Aprovar llicència d'obres obertura de rasa via pública 2023/9031

4.- Assumptes sobrevinguts

4.1 Aprovar la justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit Atenció Social per a l'any 2022  

4.2 Obres del camí bici al T.M. de Castellar del Vallès  paral·lel a la carretera B-124, des del carrer Sant Feliu fins BV-1249. Fase 1, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa "Next Generetion EU" CONT2300092  

4.3 Iniciar la licitació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) CONT2300010  

4.4 Aprovar la primera pròrroga del contracte del Servei de correcció lingüística del setmanari municipal d’informació L’Actual Exp. CONT2000012  

4.5 Aprovar la Justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura per a l’any 2022  

4.6 Adjudicar el servei de prevenció aliè de riscos laborals a l’Ajuntament de Castellar del Vallès CONT2300071  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta