Sessió JGL 2023/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de m...

Sessió JGL 2023/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de maig de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 30/05/2023 13:30h Publicat el: 08/06/23 10:53h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/19 Ordinària 23/05/2023

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Alta de Gual c. Can Font ,29

2.2 Alta de Gual C. Barcelona,60

2.3 Acceptar la renúncia de la llicència d'obres majors O-00225, C. Santa Maria de Vilalba 10

2.4 Atorgar alta de Gual per ús i ocupació OMA21000018 c. Onze de setembre 20A I 20E

2.5 Ampliació Gual Av. Sant Esteve,80-82

2.6 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/695, C. Can Torrella 18

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Aprovar llicència d'obres d'obertura de rasa entre els Carrers Josep Anselm Clavé amb Hospital - Sol·licitud 1932977

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Aprovar la relació 187 d'obligacions ordinari. Resolució discrepàncies informe intervenció per omissió funció interventora.

5.- Regidoria d’Esports

5.1 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Club Bàsquet Castellar, per a l'any 2022

6.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme

6.1 Baixa de Gual c. àngel Guimerà, 3

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1   Iniciar licitació del Servei d’assegurança de vehicles integrants de la flota del municipi CONT2300074  

7.2   Pròrroga del servei del contracte de de control de plagues en l'espai públic i xarxa de clavegueram i pluvials pública CONT2100022  

7.3   Pròrroga del contracte de servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions i equipaments municipals de Castellar del Vallès (CONT2000021)  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta