Sessió JGL 2023/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de març de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 28/03/2023 13:30h Publicat el: 14/04/23 13:21h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/11 Ordinària 21/03/2023

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir pròrroga d'inici d'obres de la llicència d'obres majors OMA2100041, C: Llívia 1

2.2 Donar de baixa i aprovar nova taxa i ICIO per canvi titularitat llicència d'obres OMA2100056, C. Montmany 1-3

2.3 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/886, C. Prat de la Riba 32 bx (local 5)

2.4 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/816, C. Verge de Núria 4A

2.5 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/892, C. Pedrissos 12A, bx-2

2.6 Concedir llicència de legalització d'obres majors 2413-2022/1029, C. Tarragona 36, bx-2

2.7 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/868, C. Roques 25

2.8 Concedir llicència de parcel·lació 2433-2022/1369, C. Brutau 8-10

2.9 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/887, C. Pedrissos 12B, bx-3

2.10 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/866, C. Puigvert 3, 1-1

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Aprovar projecte d'obres de substitució del parquet del Casal d'Avis Catalunya

3.2 Aprovar projecte d'obres simplificat per a la instal.lació de línies de vida al pavelló Dani Pedrosa i al pavelló Puigverd.

3.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm 3043-2023/696

3.4 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm 3043-2023/724

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Renúncia de la concessió a favor de Cárnicas Merche SL, de les parades 4 i 5 del Mercat Municipal  

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat Fundació Privada Atendis per a l'any 2022

5.2 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a l’ Associació de Neurorehabilitació pediàtrica integral Sala Puigverd, de Castellar del Vallès, per a l'any 2022

5.3 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès (ASEMCA), per a l'any 2022

5.4 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l’entitat Suport Castellar Salut Mental de Castellar del Vallès, per a l'any 2022

6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

6.1 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a la creació d'una borsa de personal administratiu/va.

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Contracte de manteniment dels rellotges públics dels edificis del municipi (CONT2300051)

7.2 Servei de fotografia de l’ajuntament de Castellar del Vallès  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo