Sessió PLE 2023/02 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de...

Sessió PLE 2023/02 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2023

Ple Municipal - Ordinària 28/02/2023 19:00h Publicat el: 31/03/23 15:04h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2023/1 Ordinària 31/01/2023

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 98 a la 229 de 2023

3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, quart trimestre de 2022

4.- Donar compte de la relació de contractacions i nomenaments d'urgència.

5.- Aprovar la modificació 1/2023 de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament.

6.- Aprovar la modificació 1/2023 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'ajuntament.

7.- Aprovació definitiva del conveni urbanístic Ajuntament – EDISTRIBUCIóN REDES DIGITALES. Ctra. de Sentmenat 112

8.- Aprovar el contingut del Pla d’actuació de seguretat alimentària de l’Ajuntament de Castellar del Vallès pels anys 2023 a 2026.

9.- Designació càrrec de Jutge/ssa de Pau suplent

10.- Assumptes sobrevinguts.

b) Part deliberativa i de control

11.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP Castellar amb el títol de "Declarar Castellar del Vallès municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat"

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes.

13.- Precs i preguntes. 

  Anar als documents
  0h 01' 02'' 0 Intervencions
  0h 01' 54'' 0 Intervencions
  0h 41' 03'' 1 Intervencions
  1h 11' 37'' 0 Intervencions
  1h 11' 45'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta