Sessió JGL2023/07 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de fe...

Sessió JGL2023/07 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 21/02/2023 13:30h Publicat el: 08/03/23 12:56h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/6 Ordinària 14/02/2023

2.- Regidoria de Serveis Generals

2.1 Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert d’acord amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 de la fase 1 i la fase 2 del contracte “Obres de renovació de l’enllumenat públic de Castellar del Vallès”, CONT2300004

2.2 Primera pròrroga del Servei de suport de la redacció dels mitjans de comunicació de titularitat municipal en l'àmbit esportiu, CONT2000115

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2023/312

3.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2023/351

3.3 Llicència Obres Via pública. Exp. núm. 3043-2023/356

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Aprovar la justificació de subvencions en concurrència a entitats sense afany de lucre, a l'àmbit de Joventut per a l'any 2022

4.2 Aprovació justificació de la subvenció nominativa atorgada a l' Associació Juvenil Vilabarrakes, per a l'any 2022

5.- Regidoria d'Activitat Econòmica

5.1 Atorgar els premis propis del 53è concurs d’aparadors i premi a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP 2017 del contracte “Obres d’adequació i explanació del solar per la construcció d’una piscina municipal al municipi de Castellar del Vallès” (CONT2300035)    

6.2Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Salut Animal, per a l'any 2022

6.3 Aprovació justificació de subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, per a l'any 2021  

6.4 Aprovació inicial amb caràcter d'urgència el projecte d’obres de rehabilitació de les façanes, coberta i exteriors de la Torre del Pont - Modificat    

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta