Sessió JGL2023/05 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de feb...

Sessió JGL2023/05 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de febrer de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 07/02/2023 13:30h Publicat el: 22/02/23 10:24h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació de l’acta anterior
JGL2023/4 Ordinària 31/01/2023
2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
2.1 Llicència Obres Via Pública. Exp 3043-2022/78
2.2 Llicència Obres Via Pública. Exp núm 3043-2023/113
2.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm 3043-2023/129
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Prendre coneixement de la successió de la societat SERVEIS MICROINFORMàTICA SA  a ECITYCLIC SOLUTIONS SL, en el contracte basat en l’Acord marc de subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.08), CONT2100143
4.- Assumptes sobrevinguts
4.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Castellar del Vallès per al desenvolupament del Programa Referents d’Ocupació Juvenil de la convocatòria 2022, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta