Sessió JGL2023/03 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de ge...

Sessió JGL2023/03 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de gener de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 24/01/2023 13:30h Publicat el: 01/02/23 09:24h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/2 Ordinària 17/01/2023

2.- Regidoria de Cicles de Vida

2.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració de l’Ajuntament, l’Aula d’Esplai del Vallès i l’alumna per a la realització de la formació pràctica de l’especialitat d’activitats en el lleure infantil i juvenil, així com dels dos annexos.

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Primera pròrroga del contracte de Servei d'actuacions d'atenció i integració a les persones nouvingudes Lot 1 Primera Acollida, CONT2000108

3.2 Primera pròrroga del contracte de Servei d'actuacions d'atenció i integració a les persones nouvingudes Lot 2 Orientació Jurídica CONT2000108

4.- Assumptes sobrevinguts

4.1 Aprovació addenda conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellar del Vallès pel cofinançament dels EAIA 2022.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta