Sessió JGL 2023/02 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de g...

Sessió JGL 2023/02 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de gener de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 17/01/2023 13:30h Publicat el: 25/01/23 12:07h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/1 Ordinària 10/01/2023

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar projecte d'obres de "Reforma i ampliació dels habitatges del C. Canyelles, 34-36 i Zona d'Horta"

3.- Regidoria de Cultura

3.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i Mallerich Films Paco Poch SL per a la producció i distribució del documental 'Un vas d'aigua per a l'Elio', dirigit per Pere Joan Ventura.

4.- Assumptes sobrevinguts

4.1 Modificar (error material) acord Junta Govern Local de data 29 de novembre de 2022.  

4.2 Adjudicar el contracte d’ “Obres de  millora dels paviments de les àrees residencials del municipi de Castellar del Vallès” (CONT2200147) a l’empresa ISEOVA, S.L. amb NIF núm. B64965759  

4.3 Aprovació del contracte CONT2200172 de creació i cessió dels drets d’explotació dels guions originals i productes audiovisuals que s’elaborin per al magazín ‘Connectats amb Guillem Plans’    

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta