Sessió JGL2023/01 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de ge...

Sessió JGL2023/01 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de gener de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 10/01/2023 13:30h Publicat el: 18/01/23 11:02h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/43 Ordinària 20/12/2022

2.- Regidoria d'Atenció Social

2.1 Aprovar la Normativa reguladora del programa per a promoure i facilitar la mobilitat en transport públic de les persones amb discapacitat (targeta V1-taronja)

3.- Regidoria de Projectes Urbans

3.1 Acceptar el desistiment de la sol·licitud de llicència d'obres majors 2413-2022/616, C. Ginesta 25

4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

4.1 Llicència Obres via Pública. Exp núm 3043-2022/1222

5.- Regidoria de Serveis Generals

5.1 Iniciar licitació Servei manteniment sistemes alimentació ininterrompuda SAI-UPS CONT2300001

5.2 Segona pròrroga del Servei de distribució postal i de publicacions reservat a entitats de caràcter social DA4a LCSP CONT1900133

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Aprovar contracte privat amb la 'XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL' per regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa "Connectats" per al període d'emissió comprès entre l'1 de gener i el 15 de juliol de 2022.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta