Sessió PLE2022/10 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre d...

Sessió PLE2022/10 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2022

Ple Municipal - Ordinària 29/11/2022 19:00h Publicat el: 22/12/22 12:22h

Observacions de la sessió:

a)   Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior.

PLE2022/9 Ordinària 18/10/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1416 a la 1706.

3.- Donar compte relació de contractacions i nomenaments d'urgència.

4.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

5.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2022.

6.- Resoldre reclamacions i aprovar definitivament el pressupost general i la plantilla per a 2023.

7.- Revocar l’acord plenari de designació de la jutgessa de pau suplent, adoptat en sessió de 27 de setembre de 2022.

8.- Aprovació per Ple de la pròrroga de l’actual Pla Local de Joventut 2018-2021, per a l’any 2023.

9.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del  Consorci Besòs. Tordera.

10.- Aprovació inicial conveni urbanístic Ajuntament – ENDESA  Ctra. de Sentmenat 112.

11.- Aprovació inicial modificació puntual núm. 7 POUM (MPPOUM 7), C. Itàlia 1-5.

12.- Desestimar al·legacions i aprovació definitiva text normatiu Ordenança reguladora de la mobilitat de Castellar del Vallès.

13.- Assumptes sobrevinguts.

b)   Part deliberativa i de control 

14.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que porta per títol: "Defensa dels drets humans davant la celebració del mundial a Qatar."

15.- Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació."

16.- Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials."

17.- Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció de Junts per Castellar en suport al comerç davant l'elevada inflació i l'augment dels costos de l'energia."

18.- Proposicions i mocions sobrevingudes

19.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 08' 06'' 0 Intervencions
  1h 28' 41'' 0 Intervencions
  2h 31' 58'' 0 Intervencions
  2h 32' 06'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta