Sessió JGL 2022/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 d'oc...

Sessió JGL 2022/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 d'octubre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 25/10/2022 13:30h Publicat el: 09/11/22 11:41h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/36 Ordinària 18/10/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Atorgar la llicència parcial de primera ocupació  i devolució d'aval de la llicència d'obres OMA1600035, C. Matadepera 38

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100055, C. Bages 12

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Iniciar licitació pel Subministrament de llums de Nadal per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, CONT2200175

3.2 Adjudicar el Servei d'auxiliars de conversa pel foment de la competència lingüística en llengua anglesa destinat al alumnat dels centres educatius d'infantil i primària del municipi CONT2200079

4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

4.1 Aprovar convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials.

5.- Regidoria de Treball

5.1 Aprovar la correcció de l’errada material de l’acord de la Junta Govern Local de 16 de març de 2021.

6.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta