Sessió JGL2022/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 d'oct...

Sessió JGL2022/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 d'octubre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 18/10/2022 13:30h Publicat el: 26/10/22 13:22h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/35 Ordinària 11/10/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar les modificacions substancials dels projectes d'obra OMA1600025 i OMA2000015, C. Guinart 15.

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Aprovar projecte d'obres de rehabilitació de les escales entre el carrer Vinyes i el carrer Castellassa a Sant Feliu del Racó del municipi de Castellar del Vallès".

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Subministrament de dos vehicles policials SUV compacte (PHEV) a través de l’adhesió a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07) Lot 84 arrendament amb opció a compra CONT2200121.

4.2 Declarar deserta la licitació del “Servei d’homologació de professionals i/o empreses per prestar el servei de transport a la demanda entre Can Font i Ca n’Avellaneda i el nucli urbà de Castellar del Vallès” (CONT2200123), atès que no s’ha presentat cap oferta.

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió definitiva d'una plaça vacant personal funcionari, auxiliar administratiu/va lloc de treball auxiliar administratiu/va de la policia local, prevista a l'Oferta Pública Ocupació 2021 (codi convocatòria OPO 2021-4).

5.2 Ampliar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no remunerades de l'alumne Joan Granados Berbel al Departament d'informàtica.

5.3 Aprovar l’acord de col·laboració per a la realització de pràctiques no remunerades de l'alumne Maria García Algar a la Biblioteca Antoni Tort.

6.- Regidoria d'Activitat Econòmica

6.1 Conveni entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i l'Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès-ASEMCA-2022/2023.

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1   Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert d’acord amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 del contracte  “Obres de rehabilitació de la Casa Ribas, Arxiu d’Història de Castellar del Vallès”    

7.2   (CONT2200168) Aprovar contracte privat respecte la contractació d’obres i creacions audiovisuals en favor del Sr. GUILLEM PLANS i el seu programa anomenat “Connectats”.  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta