Sessió JGL2022/34 Ordinària de Junta de Govern Local del 4 d'octu...

Sessió JGL2022/34 Ordinària de Junta de Govern Local del 4 d'octubre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 04/10/2022 13:30h Publicat el: 14/10/22 12:47h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/33 Ordinària 27/09/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/274, C. Sant Miquel 8

2.2 Llicència ambiental expedient 202100070

2.3 Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana  PMU-14 "Porta de Castellar 2

2.4 Concedir llicència d'obres majors OMA2100043, C. Sant Josep 10

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Inici licitació Subministrament i col·locació de jocs infantils a la plaça Miquel Pont de Sant Feliu del Racó

4.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme

4.1 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1900004, carrer Passeig, 177

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Aprovar la relació 291 i 292 d'obligacions ordinari. Resolució discrepàncies informe intervenció per omissió funció interventora. 

5.2 Autoritzar la cessió de la concessió demanial anomenada ‘Servei de Bar Restaurant Plaça Calissó i Bar de l’Espai Tolrà’ (ref. CONT110008), en favor del Sr. DCP.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta