Sessió PLE2022/08 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre d...

Sessió PLE2022/08 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2022

Ple Municipal - Ordinària 27/09/2022 19:00h Publicat el: 24/10/22 15:33h

Observacions de la sessió:

a)   Part resolutiva
1.- Aprovació acta anterior
PLE2022/7 Ordinària 19/07/2022
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1011 a la 1270
3.- Designació càrrec de Jutge/ssa de Pau suplent
4.- Aprovació Festes locals any 2023
5.- Aprovar la modificació 2/2022 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'ajuntament.
6.- Aprovació definitiva del projecte d'expropiació pel procediment de taxació conjunta dels sòls destinats a sistema viari d'acord amb el POUM pel camí bici a la Ctra. B-124 de Castellar.
7.- Assumptes sobrevinguts
b)   Part deliberativa y de control
8.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’estat espanyol
9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que porta com a títol "Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies" 
10.- Proposicions i mocions sobrevingudes
11.- Precs i preguntes
  Anar als documents
  0h 00' 19'' 0 Intervencions
  0h 01' 09'' 3 Intervencions
  0h 05' 28'' 3 Intervencions
  0h 19' 17'' 0 Intervencions
  1h 15' 46'' 0 Intervencions
  1h 15' 57'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta