Sessió JGL2022/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de set...

Sessió JGL2022/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de setembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 06/09/2022 13:30h Publicat el: 14/09/22 10:46h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/29 Ordinària 26/07/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100059 C. Sant Miquel de Toudell 8

2.2 Declarar que es procedent aplicar la bonificació de l'ICIO a la llicència d'obres menors 2414-2020/386, C. Doctor Pere Portabella 44

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres via Pública. Exp. 3043-2022/1032

3.2 Llicència Obres via Pública. Exp. 3043-2022/1033

3.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/1049

3.4 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/1077

3.5 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/1092

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert de conformitat amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 de l’acord marc d’homologació de professionals i/o empreses pel “Servei de transport a la demanda entre Can font i Ca n’Avellaneda i el nucli urbà de Castellar del Vallès”

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Aprovar la relació 225 d'obligacions amb reconeixement extrajudicial

6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no remunerades de l'alumne Sebastián Montoya López al LAB

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Renúncia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’empresa Cristina àngela de la Orden Trujillo i David Martinez Molina per a la formació pràctica en centres de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) pel programa FOAP 2021-2022.  

7.2 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’empresa 3D Visual SL i David Martínez Molina per a la realització del mòdul de confecció i publicació de pàgines web de la formació pràctica en centres de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) pel programa FOAP 2021-2022.  

7.3 Aprovació subvenció nominativa codi 22/D7/0026 a Grup Il·lusió per a l'any 2022  

7.4 Aprovar la concessió subvenció nominativa a Club Cinema Castellar del Vallès, per a l'any 2022  

7.5 Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’entitat Associació Centre d’Estudis de Castellar del Vallès- Arxiu d'història, per a l'any 2022  

7.6 Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’entitat Club Bàsquet de Castellar, per a l'any 2022  

7.7 Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’entitat Unió Esportiva Castellar, per a l'any 2022  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta