Sessió JGL 2022/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 26/07/2022 13:30h Publicat el: 19/12/22 10:14h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2022/28 Ordinària 19/07/2022
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100056, C. Montmany 1-3
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100057, C. Conca de Barberà 15-17
2.3 Acordar l'alta de la llicència de gual de la finca situada al carrer Agustina d'Aragó, 18
2.4 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA2000004 carrer Can Torrelles núm. 19
2.5 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1800029 carrer Arbreda, 22
2.6 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1800012 carrer Matadepera, 44.
2.7 Acordar l'alta de les llicències de gual informades en inspecció d'us i ocupació OMA2000004 carrer Forn de Raig, 48A i 48B
2.8 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA2000018 carrer Retir, 4-6.
2.9 Acordar l'alta llicència de gual carrer Can Serrador, 5
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert del servei de dinamització del LAB Castellar, expedient CONT2200128
3.2 Subministrament d’un vehicle policial tot terreny (D) mitjançant adhesió a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07) Lot 102 arrendament amb opció a compra CONT2200117
3.3 Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert del contracte de serveis de ”Servei d’atenció psicològica adreçat a joves pre adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOJOVE)” expedient CONT2200119
3.4 Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat no sotmès a regulació harmonitzada del contracte de subministrament de títols de transport públic V1 per a persones  a partir de 65 anys (V1-rosa) i persones amb discapacitat menors de 65 anys (V1-taronja), expedient CONT2200094
4.- Regidoria d'Economia
4.1 Aprovar liquidació de despeses de 2021 i pressupost de 2022, del conveni de cooperació entre municipis per la prestació del servei auxiliar de grua municipal
4.2 Aprovar prestacions econòmiques de caràcter social superiors a 500 euros
4.3 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Grup Il•lusió de Castellar del Vallès, per a l'any 2021
4.4 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Associació d’Empresaris, de Castellar del Vallès, per a l'any 2021
4.5 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Associació de Comerciants, de Castellar del Vallès, per a l'any 2021
4.6 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Unió Esportiva Castellar, per a l'any 2021
4.7 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Club Bàsquet de Castellar del Vallès, per a l'any 2021
4.8 Justificació subvenció 21/C15/0004: Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica Integral Sala Puigverd
4.9 Donar per justificada subvenció a Associació Coral Pas a Pas, codi 21/C15/003
4.10 Donar per justificada subvenció a Suport Castellar Salut Mental, codi 21/C15/0002
4.11 Donar per justificada subvenció a Fundació Privada Atendis, codi 21/C15/0001
4.12 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Salut Animal per a l’any 2022
4.13 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Medi Ambient, per a l’any 2022
4.14 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d’Atenció Social, Diversitat i Polítiques Inclusives per a l’any 2022
4.15 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Joventut per a l'any 2022
4.16 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cooperació, solidaritat, nova ciutadania i voluntariat (Activitats de sensibilització) per a l’any 2022
4.17 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Feminisme per a l’any 2022
4.18 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Educació per a l’any 2022
4.19 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura
4.20 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Esports
4.21 Aprovar la justificació de les subvencions a entitats sense afany de lucre 2021, per a l'àmbit de Medi Ambient
4.22 Aprovar la justificació de les subvencions a entitats sense afany de lucre 2021, per a l'àmbit de Salut Animal
4.23 Aprovar la justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Atenció Social, Diversitat i Polítiques Inclusives per a l'any 2021
4.24 Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cooperació, solidaritat, nova ciutadania i voluntariat (activitats de sensibilització), per a l'any 2021
4.25 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Servei a la Natura (SERNA) de Castellar del Vallès, per a l'any 2021
4.26 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès, per a l'any 2021
4.27 Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura, per a l'any 2021
4.28 Aprovació justificació despesa econòmica conveni marc de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb Cruz Roja Española (Comitè Local de Sentmenat), per al desenvolupament  d’accions conjuntes d’interès públic i social per l’any 2021
4.29 Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d’Educació, per a l'any 2021
5.- Assumptes sobrevinguts

5.1   Concedir llicència de parcel·lació 2433-2022/858, C. Major 100-102  

5.2   Aprovar la minuta del conveni de MARC DE COL.LABORACIó  ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLéS I L’ENTITAT ESBART TEATRAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CONJUNTES D’INTERèS PúBLIC I SOCIAL ELS ANYS 2022 I 2023.  

5.3   Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’Associació de Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès, per a l'any 2022  

5.4   Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès, per a l'any 2022  

5.5   Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’Associació Juvenil Vilabarrakes de Castellar del Vallès, per a l'any 2022  

5.6   Aprovació concessió subvenció a Servei a la Natura de Castellar del Vallès per a l'any 2022  

5.7   Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’entitat Suport Castellar SM, per a l'any 2022  

5.8  Aprovar la concessió subvenció nominativa a la Parròquia Sant Esteve (Càritas), per a l'any 2022  

5.9   Aprovar la concessió subvenció nominativa a la Fundació Privada Atendis per a l'any 2022  

5.10   Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica Sala Puigverd per a l'any 2022  

5.11   Aprovar la concessió subvenció nominativa a l’entitat Coral Pas a Pas per a l'any 2022  

5.12   Obres majors per adequar i ampliar espais a l'Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes, situat al carrer Anoia 2C (Berguedà 23)  

5.13   Aprovació concessió subvenció nominativa a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Castellar del Vallès, per a l'any 2022  

5.14   Concedir llicència de parcel·lació 2433-2022/394, C. Mare de Déu de la Mercè 16 i C. Joan Arús 16  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo