Sessió JGL 2022/25 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de j...

Sessió JGL 2022/25 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de juny de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 28/06/2022 13:30h Publicat el: 22/06/22 14:19h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/24 Ordinària 21/06/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar prorrogar de la llicència d'obres majors OMA1800027, carrer Avet. 72

2.2 Manifestar l’oportunitat de la proposta de concessió demanial de “la Torre del Pont”, proposada pel Grup Cooperatiu TEB (Taller Escola Barcelona) SCCL.

2.3 Aprovar el projecte d'obres "Reparació de la façana de l'edifici d'oficines de via pública a la població de Castellar del Vallès".

3.- Regidoria de Transició Ecològica

3.1 Primera addenda al conveni de col·laboració amb l’Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç de Savall i la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals Boscat.

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Servei d'assegurances de danys edificis i instal·lacions mitjançant adhesió a l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01), i contractar la pòlissa, CONT2200103

4.2 Servei d’assegurances d'accidents mitjançant adhesió a l'Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar la pòlissa, CONT2200104

4.3 Servei d'assegurances de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració mitjançant adhesió a l'Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01), i contractar la pòlissa, CONT2200105

5.- Regidoria de Treball

5.1 Aprovar la minuta dels convenis de col·laboració, per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a la formació pràctica en centres de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) pel programa FOAP 2021-2022.

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1   Aprovar el conveni de col•laboració amb l’Associació de la Penya Arlequinada de Can Font – Ca N’Avellaneda, per tal d’atorgar una subvenció directa per l’execució de les obres de reparació de la piscina.  

6.2 Servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i servei d'assessorament i mediació mitjançant adhesió a l'Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya exp. 2018.08 i exp. 2018.07, i contractar la pòlissa CONT2200106  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria