Sessió JGL 2022/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de juny de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 21/06/2022 13:30h Publicat el: 28/06/22 16:21h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/23 Ordinària 14/06/2022

2.- Regidoria de Serveis Generals

2.1 Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc d’homologació a professionals i/o empreses per prestar el servei d’accions formatives que engloben el centre de coneixement de l’edifici El Mirador, ref. CONT1900162, adjudicat a les següents empreses, per una anualitat, pel període comprés de l’01 de juliol de 2022 fins el 30 de juny de 2023

2.2 Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert del contracte de subministrament d’1 vehicle elèctric d’ocasió, expedient CONT2200086

2.3 Adjudicar el contracte administratiu de serveis “Servei de treballs forestals de prevenció d’incendis a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó” (Ref. CONT2200051), a l’empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUé, SL

2.4 Subministrament de títols de transport públic V1 per a persones a partir de 65 anys (V1-Rosa) i persones amb discapacitat menors de 65 anys (V1-Taronja), exp. CONT2200094

3.- Assumptes sobrevinguts

3.1 Adjudicar el Servei per retirar, traslladar, dipositar i alienar els vehicles abandonats a la via pública o al dipòsit municipal, renunciats pels seus titulars, per al tractament com a residus sòlids CONT2200071
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo