Sessió JGL2022/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de jun...

Sessió JGL2022/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de juny de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 07/06/2022 13:30h Publicat el: 15/06/22 09:38h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/21 Ordinària 31/05/2022

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/730

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Adjudicar el contracte del “Servei de manteniment de l’inventari general de l’Ajuntament de Castellar del Vallès” (CONT2200060), a l’empresa INVESTIGACIóN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U.

4.- Regidoria d'Activitat Econòmica

4.1 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellar del Vallès per a la dinamització i suport al desenvolupament del sector industrial

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no remunerades de l'alumne Joan Granados Berbel al Departament d'informàtica

5.2 Adjudicar l'obra de reforma de la instal·lació tèrmica de la Sala Blava (CONT2200010)
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta