Sessió PLE 2022/05 Ordinària de Ple Municipal del 31 de maig de 2022

Sessió PLE 2022/05 Ordinària de Ple Municipal del 31 de maig de 2022

Ple Municipal - Ordinària 31/05/2022 19:00h Publicat el: 18/07/22 14:37h

Observacions de la sessió:

A) Part resolutiva
1.- Aprovació acta anterior
PLE2022/4 Ordinària 26/04/2022
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 551 a la 750
3.- Aprovació inicial de l'ordenança de mobilitat de Castellar del Vallès
4.- Aprovació inicial del Projecte de Taxació Conjunta Sòls sistema viari, camí bici Ctra B-124
5.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 4/2022 del pressupost de l'ajuntament 
6.- Assumptes sobrevinguts
B) Part deliberativa i de control
7.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre el disseny d'una xarxa d'itineraris saludables (es va quedar sobre la taula al passat ple)
8.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que té per títol "Moció Secretaris i Interventors"
9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, que té per títol "moció per a la consulta electrònica d'expedients"
10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, que té per títol "Moció per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català"
11.- Moció presentada pel grup municipal de JxC, que té per títol “Moció per l’accessibilitat universal a la via pública”
12.- Proposicions i mocions sobrevingudes
13.- Precs i preguntes
 
  Anar als documents
  0h 00' 42'' 0 Intervencions
  0h 32' 43'' 0 Intervencions
  1h 42' 48'' 0 Intervencions
  1h 42' 53'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta