Sessió JGL 2022/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de m...

Sessió JGL 2022/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de maig de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 24/05/2022 13:30h Publicat el: 01/06/22 14:57h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/19 Ordinària 17/05/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA2100035, C. Can Torrella núm. 12-14

2.2 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1900022, carrer Alguer, 5C.

3.- Regidoria de Transició Ecològica

3.1 Aprovar el  text modificat del conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i La Vallesana, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera al municipi, per al 2022

4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

4.1 Llicència Obres via Pública. Exp. 3043-2022/655

4.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/688

5.- Regidoria de Serveis Generals

5.1 Inici licitació obres rehabilitació de les façanes, coberta i exteriors de la Torre del Pont (CONT2200068)

6.- Regidoria d'Economia

6.1 Aprovar la relació 135 d'obligacions ordinari amb reconeixement extrajudicial

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Projecte de tala i plantació de 3 palmeres exemplars al Palau Tolrà.  

7.2 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Oriol Gaona Estrada al Departament d'urbanisme.  

7.3 Oferta pública ocupació 2022 estabilització personal temporal.  

7.4 Adjudicar el contracte administratiu de Servei de sonorització i il·luminació dels actes organitzats per l’ajuntament o amb el seu suport CONT2200018  

7.5 Inici licitació Servei de manteniment d’instal·lacions contra incendis i sistemes de detecció als edificis públics municipals CONT2200066  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta