Sessió JGL 2022/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de m...

Sessió JGL 2022/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de maig de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 17/05/2022 13:30h Publicat el: 25/05/22 09:45h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2022/18 Ordinària 10/05/2022
2.- Regidoria d'Atenció Social
2.1 Aprovar el conveni marc de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb l’associació suma castellar, pel desenvolupament accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats d’ambdues entitats per assumptes d’interès públic i social pels anys 2022 i 2023, així com l’ Addenda per aquest 2022 amb les seves fitxes.
3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1 Aprovar projecte d'obres dels treballs de col·locació i subministrament de jocs infantils a la Plaça Miquel Pont de Sant Feliu del Racó
3.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100053, C. País Valencià 2, bx-2
3.3 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1700021 Prat de la Riba núm. 3
3.4 Concedir llicència de parcel·lació IUR2000133, C. Sant Jaume 17B
3.5 Concedir la llicència de parcel·lació IUR2100108, Av. Castellar 1-3 i C. Santa Maria de Vilalba 17
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de prevenció aliè de riscos laborals a l’Ajuntament de Castellar, ref. CONT1900022, adjudicat a l’empresa ETEGMA 2000, SL, amb CIF B62022520
4.2 Adjudicar el contracte administratiu de Subministrament de material d’oficina CONT2200063
5.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
5.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/645
5.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/646
5.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/647
5.4 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/648
5.5 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/650
5.6 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/653
6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
6.1 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Maria García Algar a la Biblioteca Antoni Tort
6.2 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Daniel Cachutt a Serveis econòmics
7.- Regidoria d'Economia
7.1 Aprovació justificació despesa econòmica conveni de col·laboració amb l’Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç de Savall i la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals Boscat, per a l’any 2021
8.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta