Sessió JGL 2022/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de m...

Sessió JGL 2022/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de maig de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 10/05/2022 13:30h Publicat el: 17/05/22 18:16h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/17 Ordinària 03/05/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1900022, ronda LLevant, 15B.

2.2 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100098, C. Brutau 6 i 20-22

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Inici licitació del Servei per retirar, traslladar, dipositar i alienar els vehicles abandonats a la via pública o al dipòsit municipal, renunciats pels seus titulars, per al tractament com a residus sòlids, CONT2200071

4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

4.1 Oferta pública ocupació exercici 2022

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Aprovar projecte de reforma de la cuina i el menjador de l'Escola Emili Carles Tolrà.  

5.2 Aprovar prestacions econòmiques de caràcter social per imports superiors a 500€  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta