Sessió JGL 2022/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de ma...

Sessió JGL 2022/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de maig de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 03/05/2022 13:30h Publicat el: 11/05/22 10:23h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/16 Ordinària 26/04/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100050, C. Girona 4

2.2 Acceptar la servitud d’ús públic i de pas de canonada de clavegueram pública sobre la finca situada al C. Malvasia núm. 9, OMA1700029

2.3 Acordar l'alta de la llicència de gual de la finca situada al carrer Girona, 2

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres via Pública núm. 2022-526

3.2 Llicència Obres via Pública núm. 2022-529

3.3 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-535

3.4 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-537

3.5 Llicència Obres Via Pública núm. 2022-539

3.6 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-28

3.7 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-590

3.8 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-592

3.9 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-594

3.10 Llicència Obres Via Pública exp. 3043-595

4.- Regidoria d’Educació

4.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració institucional de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès en la participació en el projecte “Campus ítaca” en la Universitat Autònoma de Barcelona, per l'any 2022.

5.- Regidoria de Serveis Generals

5.1 Segona pròrroga del contracte del Servei d’activitats per a la promoció d’un envelliment actiu i saludable per a la gent gran del municipi, CONT1900161

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Aprovar convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/ves.  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta