Sessió JGL 2022/16 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 d'abril de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 26/04/2022 13:30h Publicat el: 04/05/22 10:20h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/15 Ordinària 19/04/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar projecte d'obres "Treballs de revegetació i millor del Parc de Canyelles"

3.- Regidoria d'Atenció Social

3.1 Addenda relativa a l'any 2022 del conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i Creu Roja per al desenvolupament del projecte de ciclologística i sostenibilitat alimentària al municipi de Castellar del Vallès"

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Aprovació justificació de subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, per a l'any 2020

4.2 Justificació Programa complementari de suport a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per al segon i tercer trimestre del curs 2020/2021

5.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

5.1 Llicència Obres de la Via Pública núm. 2022/2046. Av. Castellar, 8

5.2 Llicència obres c/dels Xiprers, 19 Can Font

5.3 Llicència obres c/dels Bullidors 83 El Balcó

5.4 Llicencia Obres Via Pública. Av. Sant Esteve, 60-72  URBà

5.5 Llicencia Obres Via Pública. C/ de l'Arbreda, 32  URBà

5.6 Llicència Obres via Pública exp. 2022-499

5.7 Llicència Obres via Pública exp. 2022-500

5.8 Llicència Obres Via Pública exp. 2022-501

5.9 Llicència Obres Via Pública exp. 2022-502

5.10 Execució de línia subterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament de 5,75kW del CD BU707 al C/Hospital, 17 URBà referència 0000395674

6.- Regidoria de Serveis Generals

6.1 Licitació contracte d'obra de "Millora de places - Plaça forjador i Plaça Emili Altimira" (CONT2200058

6.2 Subministrament d'equips informàtics contracte basat en Acord marc 2018.09 Lot 15.2 70 PC’s Avançat i5 amb ampliació de memòria de 8GB i 70 T24i-20 i del Lot 16.2 20 Portàtils Avançat i5 modalitat arrendament amb opció a compra, CONT2200057

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Iniciar la licitació del servei de manteniment de l'inventari general de l'ajuntament (CONT2200060)

7.2 Projecte corresponent a les obres de millora de l'asfaltat de les àrees residencials del municipi de Castellar del Vallès.

7.3 Projecte corresponent a les obres de millora dels paviments de les àrees residencials del municipi de Castellar del Vallès.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo