Sessió JGl2022/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 d'abr...

Sessió JGl2022/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 d'abril de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 19/04/2022 13:30h Publicat el: 28/04/22 13:41h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2022/14 Ordinària 12/04/2022
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Modificar l'acord de la JGL de data 9 de febrer de 2021, pel que fa al pressupost del LOT 1 aprovat en el projecte d'obres de reurbanització i supressió de barreres arquitectòniques a l'eixample de Castellar del Vallès - diversos vials.
3.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta