Sessió JGL 2022/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 d'ab...

Sessió JGL 2022/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 d'abril de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 12/04/2022 13:30h Publicat el: 20/04/22 12:06h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/13 Ordinària 05/04/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Acordar l'alta de la llicència de gual del carrer Doctor Pujol, 12

2.2 Aprovar projecte d'obres de canvi de les plaques de policarbonat de la claraboia de l'Espai Tolrà - Tercer Pòrtic.

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100051, Pl. Canigó L1C

2.4 Aprovar l'ocupació de via pública, durant 5 mesos, per les obres OMA2100018, Av. Onze de Setembre 20A-20E

2.5 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1800019, carretera Sentmenat núm. 14.

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-453

3.2 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-454

3.3 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-455

3.4 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-459

3.5 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-460

3.6 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-461

3.7 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-463

3.8 Llicencia Obres via Pública exp. 2022-465

3.9 Projecte executiu obra de substitució de l’enllumenat de les pistes de tennis municipals a tecnologia LED

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Iniciar el procediment de licitació del contracte de gestió integral dels espais verds públics del municipi (CONT2200038)

4.2 Iniciar la licitació Subministrament de material d’oficina per procediment Obert simplificat abreujat, CONT2200063

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Modificació Oferta Pública Ocupació 2021 (II)

5.2 Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per proveir en propietat una plaça vacant funcionari/a tècnic/a superior en Dret, lloc de treball tècnic/a de serveis jurídics, prevista a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019 (OPO 2019-5).

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’Aula d’Esplai del Vallès i l’alumna Andrea Carrión Gallardo,per a la realització de les pràctiques del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, així com del seu annex.

6.2 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’Aula d’Esplai del Vallès i l’alumna Thais Burnao Espinola, per a la realització de les pràctiques del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, així com del seu annex

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta