Sessió JGL2022/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 d'abri...

Sessió JGL2022/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 d'abril de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 05/04/2022 13:30h Publicat el: 12/04/22 15:55h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/12 Ordinària 29/03/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100041, C. Llívia 1

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100044, C: Matadepera 69

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100047, C. Bullidors 62

2.4 Aixecar la suspensió de l’execució de les obres amb llicència OMA2000026, C. Arbreda 80-92

2.5 Acceptar la renúncia de la comunicació prèvia de primera ocupació de la llicència d'obres majors OMA2000001, C. Montcada 65-67

2.6 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA1900003, Av. Castellar 51

3.- Regidoria de Transició Ecològica

3.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Castellar del Vallès i La Vallesana, S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers  per carretera al municipi pel 2022.

4.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta