Sessió JGL 2022/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de març de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 29/03/2022 13:30h Publicat el: 06/04/22 10:44h

Observacions de la sessió:

I. EN ACTE PúBLIC

Els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:

1.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

1.1 Autoritzar la compatibilitat activitat privada al treballador municipal Oriol Torrecilla Matencio.

1.2 Autoritzar la compatibilitat activitat privada a l'empleat municipal Josep Duque Moreno.

II. EN ACTE NO PúBLIC

Un cop finalitzats els punts anteriors, es tractaran els següents punts en acte no públic, en presència de l’Alcalde i els regidors que formen part de la Junta de govern local:

2.- Aprovació acta anterior

JGL2022/11 Ordinària 22/03/2022

3.- Regidoria de Projectes Urbans

3.1 Actualització renda contracte arrendament local  situat al carrer passeig, 7 (Ctra. Sentmenat, 1). CONT1500043

3.2 Desistiment tràmit llicència d'obres majors OMA2100048, C. Terra Alta

3.3 Acordar l'alta de la llicència de gual de la finca situada al carrer Mina, 37

4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

4.1 Llicencia Obres Via Pública,  C/ Terrassa, 19 CAN FONT

4.2 Llicencia Obres Via Pública. C/ Joan Maragall, 4  URBà

4.3 Llicencia Obres Via Pública.  C/ Joan Oliver, 38  CAN CARNER

4.4 Llicencia Obres Via Pública.  C/ Joan Oliver, 41  CAN CARNER

4.5 Llicencia Obres Via Pública.  Passeig Tolrà, 22  URBà

4.6 Llicencia Obres Via Pública.  C/ Sant Pere d'Ullastre, 3B  URBà

4.7 Llicencia Obres Via Pública.  C/ DEL SOTET, 15  SANT FELIU

4.8 Llicencia Obres Via Pública. C/Agustina d' Aragó, 59  URBà

4.9 Llicencia Obres Via Pública.  C/ Joan Oliver, 14  CAN CARNER

4.10 Llicencia Obres Via Pública.  C/ Prat de la Riba, 40  URBà

4.11 Llicencia Obres Via Pública.  C/ De l'Arbreda, 70  URBà

5.- Regidoria de Serveis Generals

5.1 Subministrament de llumeneres de tecnologia LED 14 unitats, a través de l'adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc (2017.01, Lot 2.1) de l'ACM, CONT2200048

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Iniciar el procediment de licitació del contracte de serveis de treballs forestals de prevenció d'incendis a les urbanitzacions (CONT2200051)

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo