Sessió JGL 2022/11 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de m...

Sessió JGL 2022/11 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de març de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 22/03/2022 13:30h Publicat el: 30/03/22 10:49h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/10 Ordinària 15/03/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100038, C. Josep Anselm Clavé 10

2.2 Aprovar les modificacions substancials de la llicència OMA2000001, C. Montcada 65-67

2.3 Denegar la sol·licitud d'obres majors OMA2100037, C. Barcelona 65

2.4 Declarar que és procedent la bonificació del 95% de l'ICIO de la llicència d'obres menors 2414-2021/934, C. Doctor Carretero i Coll 17

3.- Regidoria d'Habitatge

3.1 Actualització preu lloguer de l 'habitatge del carrer Roger de Llúria, 8 1er

4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

4.1 Aprovació projecte d'Obra de substitució dels detectors d'incendis del Recinte Firal i Sala Blava.

5.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta