Sessió JGL2022/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de març de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 15/03/2022 13:30h Publicat el: 23/03/22 12:21h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/9 Ordinària 08/03/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Denegar la modificació substancial de la llicència d'obres majors OMA2100002, C. Ginesta 19

2.2 Suspendre l'execució de les obres amb llicència OMA2000026 per la renúncia de l'arquitecte director

2.3 Aixecar la suspensió de l’execució de les obres amb llicència OMA2100021, C. Xiprers 19

2.4 Acordar l'alta de la llicència de gual situat al carrer Olleta, 7.

2.5 Acordar alta llicència del gual situat al carrer Major, 8 amb accés pel carrer Retir, 48

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència d'obres C/ De la Virreina, 6  LA VIRREINA

3.2 Llicència Obres Via Pública. Ronda de Ponent, 10-12  URBà

3.3 Llicència Obres Via Pública. C/Joan Oliver, 50  CAN CARNER

3.4 Llicència Obres via Pública. Avda. Sant Esteve, 77  URBà

3.5 Aprovar el projecte d'obres de consolidació i manteniment del camí lateral interior del jardins de Torre Balada.

3.6 Llicència Obres Via Pública C/ Dels Xiprers, 21 CAN FONT

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Servei d’inspeccions periòdiques reglamentàries dels Organismes de Control a les instal·lacions d’aparells elevadors i segones visites i successives derivades, contracte basat en Acord marc 2020.02 Lot 12, CONT2200037

4.2 Segona pròrroga del contracte de Servei suport i de manteniment de les aplicacions informàtiques SPAI Sical i SPAI Elector, CONT1900004

4.3 Iniciar la licitació del servei d'atenció psicològica adreçat a joves pre adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOJOVE) CONT2200003

5.- Regidoria de Treball

5.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal el Vallès Occidental i l’Ajuntament de Castellar del Vallès pel desenvolupament del Programa Referents d’Ocupació Juvenil de la convocatòria 2021, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Comparèixer com a part codemandada al recurs ordinari núm. 62/2022 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, Sala Contenciósadministrativa

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo