Sessió JGL 2022/08 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de ma...

Sessió JGL 2022/08 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de març de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 01/03/2022 13:30h Publicat el: 08/03/22 14:58h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/7 Ordinària 22/02/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar projecte d'obres de "Treballs de consolidació de l'habitatge del C. Canyelles, 36"

2.2 Aprovar l'ocupació de via pública, durant 2 mesos, per les obres OMA2100017, C. Francesc Layret 15

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000039, Rd. Turuguet 6-8

2.4 Concedir llicència d'obra major OMA2100035, C. Can Torrella 12-14

2.5 Concedir llicència de parcel·lació 2433-2022/43, C. Conca de Barberà 20-24

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Iniciar la licitació de l'Obra de reforma de la instal·lació tèrmica de la Sala Blava (CONT2200010)

4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

4.1 Aprovar el conveni marc col·laboració entre la Generalitat, mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, per desenvolupar en règim d'alternança la FP Dual, d'Administració i Finances a Institut Escola Industrial de Sabadell

4.2 Resum numèric general municipal del Padró d'Habitants, a 1-1-2022

5.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta