Sessió PLE 2022/02 Ordinària de Ple Municipal del 22 de febrer de...

Sessió PLE 2022/02 Ordinària de Ple Municipal del 22 de febrer de 2022

Ple Municipal - Ordinària 22/02/2022 19:00h Publicat el: 30/03/22 15:36h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2022/1 Ordinària 25/01/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia de la número 75/2022 a la 236/2022

3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament quart trimestre 2021

4.- Donar compte relació de contractacions i nomenaments d'urgència.

5.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 1/2022 del Pressupost de l'Ajuntament

6.- Aprovació inicial de la modificació 1/2022 de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament.

7.- Aprovació de la modificació 1/2022 de la relació de llocs de treball.

8.- Aprovació del pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Occidental 2021-2025

9.- Assumptes sobrevinguts

9.1 Designació d'espais de la via pública i equipament municipal, amb noms de dones castellarenques

b) Part deliberativa i de control

10.- Moció presentada pel grup municipal de JxC -  per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per prendre mesures per evitar el joc patològic

12.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per prevenir l'abocament d'aigües grises i la recuperació paisatgística de l'entorn de les Bassetes

13.- Moció presentada pel grup municipal JxCast per a la incorporació de mètodes ètics de control cinegètic al nostre territori

14.- Moció presentada pel grup municipal JxCast en defensa del cànon de residus a Catalunya

15.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - per a compatibilitzar l’economia circular amb la promoció d’una indústria tèxtil als països menys desenvolupats i en vies de desenvolupament

16.- Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC-CP en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran de Castellar del Vallès.

17.- Proposicions i mocions sobrevingudes

18.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 45' 55'' 0 Intervencions
  3h 20' 25'' 0 Intervencions
  3h 20' 32'' 2 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta