Sessió JGL 2022/06 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de f...

Sessió JGL 2022/06 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de febrer de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 15/02/2022 13:30h Publicat el: 23/02/22 12:01h

Observacions de la sessió:

1.- Acta aprovació anterior

JGL2022/5 Ordinària 08/02/2022

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Aprovar la baixa de la llicència de gual del carrer Doctor Carretero i Coll, 1BIS

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Modificar la distribució pluriennal de la despesa del contracte basat en Acord marc de subministrament d’equips informàtics i els accessoris (2014.05), CONT1800136

3.2 Servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2020.02), adhesió a l’Acord marc, CONT2100182

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2022

5.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta