Sessió JGL 2022/04 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de fe...

Sessió JGL 2022/04 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de febrer de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 01/02/2022 13:30h Publicat el: 09/02/22 08:44h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/3 Ordinària 25/01/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar alta llicència de gual carrer Can Sallent, 6

2.2 Aprovar alta llicència de gual carrer Pomera, 4

2.3 Aprovar alta llicència de gual carrer Can Riera, 5

2.4 Aprovar alta llicència de gual carrer Molí, 22

2.5 Aprovar alta llicència gual carrer Puig de la Creu, 49

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Manteniment de gas natural al C/ Balmes, 51 ref. GDSC3321120049

3.2 Obra ampliació xarxa al C/ Doctor Pujol,7 URBà ref. GDEC 42201003

3.3 Obra per execució de línia nova subterrània BT de 400V per a nou subministrament de 45 kW de CD33555 a la Ronda Tolosa, 79 URBà ref. 000403350

3.4 Obra per escomesa directe per subministrament de gas natural al C/ Joan Oliver, 21 URBà amb reg. GDEC422010030

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Adjudicar el Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat reconeguda a centres especialitzats de la Xarxa Pública del Vallès Occidental, procediment Obert SARHA, tramitació ordinària, CONT2100124

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Adjudicar el contracte de subministrament d'equipament informàtic i llicències per a la renovació de part de la plataforma virtualització de l'ajuntament de Castellar del Vallès.(CONT2100139)

5.2 Aprovar el contracte privat amb la 'XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL' per regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa "Connectats" per al període d'emissió comprès entre el 10 de gener i el 10 de juliol de 2022, a més d'acceptar els ingressos.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta