Sessió JGL 2022/03 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 de g...

Sessió JGL 2022/03 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 de gener de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 25/01/2022 13:30h Publicat el: 02/02/22 11:52h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/2 Ordinària 18/01/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència de divisió horitzontal IUR2100157, C. Major 72

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Manteniment de gas natural al C/ Catalunya, 7 URBà ref GDSC3321120060

3.2 Manteniment per reparació enfonsament de gas natural, al C/ Fonoll, 1 URBà ref. GDSC3321120058

3.3 Manteniment per reparació enfonsament al C/ Josep Irla, 44 ref. GDSC3221120062

3.4 Obra per escomesa directe per a subministrament de gas natural al C/ Jaume I, 1 URBà ref. GDEC4221120032

3.5 Escomesa directe per a subministrament de Gas Natural al C/ Ametllers, 19 URBà ref. GDEC4221120031

3.6 Obra manteniment per reparació fuita, al C/ Agustina d'Aragó, 54 URBà ref. GDSC3321120036

3.7 Línia subterrània baixa tensió a 400V per ampliació de potència de 150kW a 205kW des del CD BU884 al C/ de l'Anoia, 2 Baix Nau 1 ref 0000410588

3.8 Execució obra per a manteniment, reparació fuita al C/ Ponent, 14-16 URBà, ref GDSC3321120039

3.9 Execució obra nova línia subterrània i aèria BT de 400V per a variant del CD25431 emplaçada al C/ Montcada, 65-67 URBà ref. 0000169638

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Aprovar la tercera modificació del contracte de servei d’assegurances de vehicles integrants de la flota municipal, per augment d'1 vehicles híbrid gran adquirit mitjançant adhesió a l’acord marc de l’ACM, CONT2100028

4.2 Primera pròrroga del contracte de Servei de distribució postal i de publicacions reservat a entitats de caràcter social DA4a LCSP, CONT1900133

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Segona modificació del contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d’aigua amb sistema d’osmosi inversa, CONT2000103
5.2 Iniciar la licitació per a la redacció del projecte i execució de les obres d'ampliació de l'institut escola Sant Esteve del Municipi de Castellar del Vallès (CONT2100133)
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta