Sessió JGL 2022/02 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de gener de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 18/01/2022 13:30h Publicat el: 26/01/22 09:44h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/1 Ordinària 11/01/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100022, C. Xiprers 21

2.2 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres OMA2000005, C. Mina 78

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100031, C. Emili Carles Tolrà 2A

2.4 Aixecar la suspensió de l’execució de les obres amb llicència OMA2000026, C. Arbreda 80-92

3.- Assumptes sobrevinguts

3.1 Obra execució per nova línia subterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament de 9,2kW de CD21767 ref. 0000412276

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo