Sessió JGL 2022/01 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 de gener de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 11/01/2022 13:30h Publicat el: 18/01/22 15:44h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

1.1 JGL2021/44 Ordinària 21/12/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar la baixa de la llicència de gual de la finca situada al carrer Serra de Sant Feliu, núm. 82

2.2 Autoritzar la pròrroga de la llicència d'obres OMA1800017, C. Arbreda 70

3.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo