Sessió JGL 2021/44 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 21/12/2021 13:30h Publicat el: 12/01/22 10:45h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
1.1 JGL2021/43 Ordinària 14/12/2021
2.- Regidoria d'Atenció Social
2.1 Aprovar l’addenda per aquest 2022 del conveni marc de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb Creu Roja Espanyola (Comitè Local de Sentmenat), per al desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social pels anys del 2021 al 2024, així com les seves fitxes d’actuacions d’enguany.
2.2 Acord de confidencialitat i accés a dades a comptes de tercers  entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i Creu Roja Espanyola, pel desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social, per l’any 2022 i fins a la finalització del període de vigència del conveni.
2.3 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellar del Vallès pel projecte de ciclologística i sostenibilitat alimentària al municipi de Castellar del Vallès.
3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1 Canvi titularitat, aixecar suspensió i devolució aval llicència d'obres O-050052, C: Jeies 17
3.2 Concedir llicència d'obres majors OMA21000018, Av. Onze de Setembre 20A-20E
3.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100033, C. Fidel Guasch 10-16
3.4 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100075, C. Mina 71-73 i Garrofers 20
3.5 Modificar les liquidacions de les taxes de gual de les comunitats del C. Puigverd, 20, Puigverd, 22, Ctra. Sentmenat, 74, Ctra. Sentmenat, 78. C. Sant Pere Ullastre, 1, C. Sant Pere Ullastre, 3, C. Sant Pere Ullastre, 5 i C. Sant Pere Ullastre, 7/9
3.6 Aprovar alta de la llicència de gual de la finca situada al carrer Aragó, 1.9, entrada i sortida dels vehicles pel carrer Catalunya, núm. 100.
3.7 Suspendre l'execució de les obres amb llicència OMA2000026 per la renúncia de l'arquitecte tècnic
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Projecte de línia subterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament de 167,00kW des del CD25431
5.- Assumptes sobrevinguts
5.1   Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament als convenis de col·laboració signats entre l'Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de subministrament i intercanvi d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.  
5.2   Aprovar liquidació de despeses de 2020 i pressupost de 2021, del conveni de cooperació entre municipis per la prestació del servei auxiliar de grua municipal  
5.3 Aprovar concessió subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, per a l'any 2021  
5.4 Aprovar les bases per a la concessió subvencions a promotors d'activitats dins el programa "Activitats estiu 2021, estiu enriquit", per a adaptar-se als requeriments excepcionals derivats de la pandèmia de la COVID-19  
5.5 Subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) mitjançant adhesió a la tercera pròrroga del contracte derivat núm. 2018.03-D1 de Acord marc, CONT1900021  
5.6   Aprovar la segona modificació del contracte de servei d’assegurances de vehicles integrants de la flota municipal, per augment de 3 vehicles elèctrics (furgonetes de l’acord marc elèctric ofert per l’ACM) CONT2100028  
5.7   Rectificar els punts primer i segon de l’acord de Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2021 relatiu a la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida i trasllat dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria municipal, i de la neteja viària del municipi (CONT1300018).  

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo