Sessió JGL 2021/43 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 14/12/2021 13:30h Publicat el: 22/12/21 11:02h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/42 Ordinària 09/12/2021

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Execució línia nova subterrània de BT a 400V per a nou subministrament de 57kW  de CD SA52336 referència 0000397625

2.2 Execució de línia subterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament de 13,86kW del CD BU563, al c/ Anoia, 16B ref.0000399027

2.3 Obra per escomesa directe per el subministrament de Gas Natural al c/ Mas Olivet, 7

2.4 Obra de escomesa directe per a subministrament de Gas Natural al c/ Mas Olivet, 5

2.5 Obra escomesa directe per a nou subministrament de Gas Natural al c/ Castellar, 5 à

2.6 Obra de escomesa directe de Gas Natural per a nou subministrament al c/ Mas Olivet, 9

3.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo