Sessió JGL 2021/42 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de desembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 09/12/2021 13:30h Publicat el: 15/12/21 11:01h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/41 Ordinària 30/11/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA1900032, C. Lleida 5
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100019, C. Cim 114
3.- Regidoria d'Habitatge
3.1 Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, pel qual es cedeix l'ús del programa informàtic "control del parc administrat per l'Agència"
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Obra per execució per línia nova subterrània a 400V per a provisional d'obra de 10,35kW del CD 56043 al Ptge. Mercè Rodoreda, 28 URBà amb referència 0000383714
4.2 Escomesa directe per a subministrament de Gas Natural, al C/ Doctor Ferran, 32, Ref.4221110049
5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Aprovar la tercera pròrroga del contracte de Servei d’atenció psicològica per a dones i els/les seus/seves fills/filles que hagin patit violència masclista i/o domèstica (psicodona-psicoinfància), LGENT-2021-14688, Procediment Negociat sense publicitat i tramitació urgent, CONT1800230
5.2 Revisió de preus del contracte de recollida de residus i neteja viària (CONT1300018)
5.3 Inici de licitació del Servei per a desenvolupar el projecte socioeducatiu Centre Obert Les Tres Moreres per a menors en seguiment dels Serveis Socials municipals, procediment Obert i tramitació Ordinària, CONT2100148
6.- Assumptes sobrevinguts
6.1 Resolucions fermes recaigudes en els recursos contenciosos interposats contra l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l'any 2017 i la modificació del ROM (article 89.bis)
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo