Sessió PLE 2021/11 Ordinària de Ple Municipal del 30 de novembre ...

Sessió PLE 2021/11 Ordinària de Ple Municipal del 30 de novembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 30/11/2021 19:00h Publicat el: 10/03/22 12:51h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2021/10 Ordinària 18/10/2021

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la número 1159 a la 1401

3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament tercer trimestre 2021

4.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball 3/2021.

5.- Aprovar inicialment reglament teletreball de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

6.- Aprovar l'inici de l'expedient de l'atermenament de la finca Turell amb la confrontació de les finques de titularitat municipal del Balcó de Sant Llorenç

7.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  CASTELLAR DE VALLèS, l’INSTITUT CATALà DEL SòL i l’AGèNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA per a la construcció de 90 habitatges amb protecció oficial a l’antiga fàbrica PLAYTEX de Castellar del Vallès

8.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

9.- Moció conjunta presentada pels grups municipals d'ERC i Som de Castellar ­PSC, per impulsar un procés de participació per al desenvolupament del sector de l’antiga Playtex a Castellar.

10.- Moció presentada per grup municipal d'ERC per una aposta decidida pel transport públic i la mobilitat personal no motoritzada entre Castellar i Sabadell.

11.- Moció presentada per grup municipal d'ERC per la Qualitat de l'Aire

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

13.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 19' 49'' 1 Intervencions
  1h 29' 33'' 0 Intervencions
  3h 28' 21'' 0 Intervencions
  3h 28' 29'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta