Sessió JGL 2021/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 09/11/2021 13:30h Publicat el: 17/11/21 08:47h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/37 Ordinària 02/11/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar inicialment el projecte d'obres de millora i adequació dels banys i la sala adjacent del Centre Excursionista de Castellar del Vallès
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100010, C. Sant Pau 11
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100020, ronda Turuguet 78-88
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Execució obra línia subterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament de 82,38kW des de C.D. BU914 a C/ Retir, 4 URBà, Ref. 384646
4.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo