Sessió JGL 2021/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 de novembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 02/11/2021 13:30h Publicat el: 10/11/21 09:25h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/36 Ordinària 26/10/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar alta llicència de gual Passatge Mercè Rodoreda, 40-46 i carrer Josep Vicenç Foix, 18

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2000041, C. Priorat 40-46

2.3 Canvi titularitat llicència d'obres majors OMA2000007, C. Mina 82

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Execució obra per escomesa directe per a subministrament de gas natural, emplaçada al C/ Mas Olivet, 4 URBà

3.2 Ampliació xarxa per a subministrament de gas natural emplaçat al C/ Castellar, 31 Ref. GDEC4221060058

3.3 Obra per escomesa directe per el subministrament de gas natural, al C/ Agustina d'Aragó, 51 ref. GDEC4221100018

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Adjudicar el contracte d'obres de millora de ferms al municipi (lot 1 i lot 2) CONT2100063

4.2 Adjudicar el contracte d'obres de millora dels ferms als polígons industrials de Castellar del Vallès (CONT2100075)

4.3 Iniciar la licitació pel contracte de serveis per als treballs d'obertura de les vessants nord i est de la franja de prevenció d'incendis a St. Feliu del Racó i el Racó. (CONT2100126)

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Convocatòria i bases reguladores que han de regir el procés de selecció per proveir en propietat una plaça personal laboral, tècnic/a auxiliar, promoció interna, concurs oposició.

6.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo