Sessió JGL 2021/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 26/10/2021 13:30h Publicat el: 03/11/21 10:21h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/35 Ordinària 19/10/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar baixa llicència de gual C. Santiago Rusiñol, 27-E-BX4.
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Adjudicar el contracte del Servei d’atenció psicosocial per a la realització del projecte Arc de Sant Martí mitjançant procediment Obert i tramitació Ordinària CONT2100083.
3.2 Adjudicar el contracte d'obres d'ampliació de la Biblioteca Antoni tort. Fase I (CONT2100081).
4.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo