Sessió JGL 2021/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 d'oc...

Sessió JGL 2021/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 d'octubre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 19/10/2021 13:30h Publicat el: 27/10/21 13:08h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/34 Ordinària 13/10/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100021, C. Xiprers 19

2.2 Suspendre l'execució de les obres amb llicència OMA1700016 per la renúncia de l'arquitecte i l'arquitecte tècnic

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100023, C. Santa Margarida 3

2.4 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA2000008, C. Mina 84

2.5 Aprovar inicialment l'avantprojecte d'ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve.

3.- Regidoria de Transició Ecològica

3.1 Proposta d'acord de col·laboració per la implementació del projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) a l'àrea de gestió forestal de Les Arenes.

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Desistir del contracte de Gestió Integral dels Espais Verds del municipi de Castellar del Vallès (CONT2100011)

5.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta