Sessió JGL 2021/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 d'octubre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 05/10/2021 13:30h Publicat el: 14/10/21 13:20h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/32 Ordinària 28/09/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Desistiment tràmit modificacions substancial del projecte d'obres amb llicència OMA2000025, C. Forn de Raig 23-25

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100017, C. Francesc Layret 15

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100024, Ptge. Mercè Rodoreda 38

3.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme

3.1 Incorporar l’Annex VI (relatiu a la mobilitat segura pràctica de bicicletes en matèria d’educació en trànsit) a l’acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament, aprovat en sessió de Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2021

4.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo