Sessió JGL 2021/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de setembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 28/09/2021 13:30h Publicat el: 08/10/21 08:41h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/31 Ordinària 21/09/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar projecte d'obres "Adequació de camins de la xarxa bàsica del pla de prevenció d'incendis forestals 2021"
2.2 Aprovar projecte d'obres "Consolidació i manteniment del camí de les cases de les Arenes"
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Disposar l’adhesió a la tercera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), CONT1800227
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Línia subterrània BT a 440V C/ D'Olot, 18
4.2 Escomesa directe Ref. GDEC42210600582001 al C/ Castellar, 31
4.3 Escomesa directa per subministrament de gas natural REF. GDEC4221070055 al C/ Joaquim Blume, 16
5.- Regidoria de Comunicació
5.1 Aprovar el contracte privat amb la 'XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL' per regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa "Connectats" per al període d'emissió comprès entre l'13 de setembre al 24 de desembre de 2021, a més d'acceptar els ingressos.
6.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo