Sessió PLE 2021/9 Ordinària de Ple Municipal del 28 de setembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 28/09/2021 19:00h Publicat el: 18/10/21 22:25h

Observacions de la sessió:

a)    Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2021/8 Ordinària 20/07/2021

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 859 a la 1059)

3.- Prendre coneixement dels decrets de l'alcalde del cartipàs

4.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, segon trimestre de 2021

5.- Aprovar el compte general de l'exercici 2020

6.- Aprovació definitiva  del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la mercantil AGENT OF IDEAS, SL. per a la modificació de la qualificació urbanística de les finques del carrer Itàlia 1 i 5

7.- Aprovació inicial de la Carta de serveis del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

8.- Aprovació inicial de la Carta de serveis de l'Escola Municipal d'Adults de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

9.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

10.- Moció Presentada pel grup municipal SOM DE CASTELLAR PSC - En Solidaritat amb les dones d'Afganistan

11.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar - PSC en suport al Correllengua 2021

12.- Moció presentada pel grup municipal som de castellar- psc de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI

13.- Moció presentada pel grup municipal JxCast per l’actualització de l’enllumenat viari a tecnologia Il·luminació LED

14.- Proposicions i mocions sobrevingudes

15.- Precs i preguntes

Convocatòria
Acta
Google+
  0h 01' 12'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 09' 16'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 19' 33'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 20' 19'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  1h 12' 25'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  1h 59' 44'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 32' 00'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 32' 19'' 0 Intervencions Copia hipervincle