Sessió JGL 2021/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de s...

Sessió JGL 2021/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de setembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 14/09/2021 13:30h Publicat el: 23/09/21 13:01h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/29 Ordinària 07/09/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000019, C. Roques 27

2.2 Aprovar baixa llicència de gual C. Canyelles, 46C

2.3 Aprovar la correcció de l'error en el número de plantes de la llicència d'obres majors OMA1900023, C. Forn de Raig 29

2.4 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100072, C. Maresme 4, Berguedà 36 i Conca de Barberà 27

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Línia subterrània de BT a 400V per a provisional d'obres de 35V del del C.D. BU521  REF.340802  Av. Sant Esteve,82

3.2 Línia subterrània  de BT a 400 per a nou subministrament de 9,2 KW des del C.D 25235 al C/ Virreina, 14

3.3 Línia subterrània de BT a 400 V per a nou subministrament de 100 KW des del C.D. BU230 a C/ Can Turuguet, 2 referència 347962

3.4 Línia subterrània de BT a 440V a Ronda de Ponent S/N referència 353424

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Prorrogar el contracte de Servei Auxiliars de conversa per millorar el coneixement de la llengua anglesa de l'alumnat dels centres educatius d'infantil i primària de Castellar del Vallès (CONT1900112)

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Error material oferta pública ocupació 2021

6.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta